ЮРИДИЧНИЙ ОФІС

«ПРАВО І ЗАХИСТ»

Як розірвати шлюб через суд

Позов про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя.

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини.

Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

Опікун має право пред’явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним.


Розлучення через суд відбувається строго у відповідності з процесуальним законодавством та складається з наступних етапів:

1) Позивач подає позовну заяву;

2) Суд приймає заяву і призначає дату слухання;

3) Далі суд розглядає справу в судовому засіданні;

4) Суд приймає рішення;

5) Судове рішення вступає в силу;

6) Сторони отримують копію рішення суду;

7) Рішення реєструється в органах Міністерства юстиції України в ЗАГС.


Підготовка позовної заяви та документів на розлучення

Існує загальне поняття "подати на розлучення". Останнє значить підготовку і подачу в суд правильно складеної позовної заяви про розірвання шлюбу та повного пакету необхідних документів.

У відповідності до вимог Цивільного процесуального кодексу України позовна заява подається в письмовій формі та повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання до суду за місцем проживання відповідача, за винятком випадків, коли допускається подача заяви за місцем проживання позивача (за наявності неповнолітніх дітей або у зв’язку зі станом здоров’я).

Після прийняття позовної заяви і документів, суд призначає дату підготовчого засідання (на останньому суд визначить готовність матеріалів справи до розгляду, а також зробить спроби примирити сторони і запропонує їм укласти мирову угоду) і основного засідання (на якому будуть розглянуті обставини справи та ухвалено рішення). Дата першого судового засідання призначається не раніше ніж через місяць після подання заяви, про що сторони повідомляються письмовими повістками (чи смс повідомленнями, у разі попереднього надання заяви про таке повідомлення).

Після розгляду справи, суддя оголошує рішення суду.

Сторонам оголошується резолютивна частина рішення суду про розлучення, а документ з повним текстом (з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частинами) вручається через п’ять днів після оголошення резолютивної частини.

Коли подружжя не досягло згоди у питаннях про дітей або майно, рішенням суду можуть бути визначені умови подальшого місця проживання дітей, аліментних зобов’язань стосовно дітей і зобов’язань про утримання дружини, умови поділу спільного майна. У відповідності до процесуального законодавства - судове рішення вступає в законну силу через 30 днів після його прийняття, якщо від сторін не надходить оскарження.

Але, в разі подачі однією із сторін апеляційної скарги на рішення суду, воно набирає законної сили після розгляду скарги, якщо не було скасовано. Якщо в апеляційній інстанції рішення суду скасовано, змінено або прийнято нове рішення, воно набирає законної сили негайно.

Таким чином, на підставі всього вищезазначеного, припиненням шлюбних відносин є момент вступу в законну силу відповідного рішення суду. Процесуально, після закінчення 30-денного строку оскарження, кожній із сторін видається примірник рішення суду з поміткою про вступ в законну силу. У деяких випадках суд видає тільки виписку з судового рішення, дійсну тільки для подання в орган ЗАГСу.

Органи ЗАГСу проводять державну реєстрацію факту розірвання шлюбу судом після отримання копії судового рішення про розлучення або виписки з нього. Станом на сьогодення отримання свідоцтва про розлучення не потрібно, такого документа після розлучення в суді вже не існує.

Процедура розлучення в середньому становить від 2 до 6 місяців (у нашій практиці середній термін розлучення триває 2-3 місяці) і залежить від таких факторів, як взаємна згода або незгода сторін, наявності спільних дітей і спорів про них, наявність спільного майна та необхідності його розділу. Існують і інші фактори, що впливають на строки судового розгляду справи.